HOW TO USE..? (DK&DE)

OPVARMNING / HEIZUNG:

Huset er udstyret med en varmepumpe. Er rumtemperaturen ikke som ønsket, så tryk op/ned på varmepumpens fjernbetjening. Den SKAL stå på “HEAT”.

Das Haus ist mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Wenn die Raum-temperatur nicht wie gewünscht ist, drücken Sie die Fernbedienung der Wärmepumpe nach oben / unten. Es muss auf “HEAT” stehen.

Varmepumpen kan godt genere lidt når I sidder ved spisebordet. Tryk evt. “OFF” (hold knappen nede), og tjek at klappen lukker. Tænd via “ON” senere. 

Die Wärmepumpe kann Sie ein wenig stören, wenn Sie am Esstisch sitzen. Drücken Sie eventuell “OFF” (Taste gedrückt halten) und prüfen, ob die Klappe schließt. Schalten Sie später über “ON“ ein.

Brændeovn: Put optænding og brænde ind. Tænd op og luk lågen. Åbn nedre låge i 5-10 minutter og luk derefter. Drej ikke på knapperne. Husk rengøring!

Holzofen: Zündung und trockener Holz ein. Feuer an  und Tür schließen.  Öffnen Sie die untere Tür für 5-10 Minuten und schließen Sie sie dann. Drehen Sie nicht die Knöpfe. Vergiss nicht zu reinigen!

Hold døre åbne om dagen, så varmepumpen opvarmer alle rum. Supplér eventuelt med el-radiatorerne, som kan stilles på 17-22 grader.

Halten Sie die Türen tagsüber offen, damit die Wärmepumpe alle Räume beheizt. Bei Bedarf mit den elektrischen Heizkörpern in den Räumen ergänzen. Auf 17-22 Grad einstellen.

Gulvvarme i badet betjenes via knap uden for døren. Stil den på “3”, så vil gulvet være varmt efter 5-10 timer. Den regulerer selv temperaturen.

Die Fußbodenheizung im Bad wird über eine Taste außerhalb der Tür bedient. Stellen Sie es auf “3” und der Boden wird nach 5-10 Stunden warm sein. Es reguliert die Temperatur selbst.

Varmtvandsbeholderen er på 30 liters. Det betyder at der kan tages 1-2 korte bade, inden den skal varme op igen. Den er tændt og lyser rødt når den varmer.

Der Warmwasserspeicher hat 30 Liter. Dies bedeutet, dass 1-2 kurze Bäder genommen werden können, bevor wieder aufgeheizt wird. Es ist eingeschaltet und leuchtet rot, wenn es erwärmt.

Varmeblæseren i “Emiiil”-annekset er med termostat og slukker selv. Den støjer dog en del. Sluk evt. når i går til køjs i annekset, og tænd om morgenen.

Die Heizung in der “Emiiil”-Anbau ist mit Thermostat und schaltet sich selbst ab. Es macht jedoch viel Lärm. Bei Bedarf ausschalten. wenn Sie ins Bett im Anbau gehen und am Morgen einschalten.

Det samme med blæseren i udestuen. Vi bruger den selv kun når der spilles “vinter-bordfodbold”. Et par tykke sokker er gode til udestuens kolde gulv…

Das gleiche gilt für die Heizung im Wintergarten. Wir benutzen es nur, wenn wir “Winter-Tischfußball” spielen. Ein Paar dicke Socken sind gut für den kalten Boden der Wintergarten…


KØKKEN / KÜCHE:

Kaffestationen” består af en almindelig kaffemaskine, en “bønne”-maskine og en el-kedel. – Måske er der lidt kaffe til jer :-). Bemærk termokande-teksterne.

Die “Kaffeestation” besteht aus einer normalen Kaffeemaschine, einer “Bohnen” -Maschine und einem elektrischen Wasserkocher. – Vielleicht gibt es Kaffee für dich :-). Bitte beachten Sie die Thermosflaschen-texte.

Ovnen er som ovne er flest. Den ene af kogepladerne kan udvides ved at tænde på “9” og dreje knappen yderligere over. Oven er helt normal og med varmluft.

Der Herd ist wie die meisten Öfen. Eines der Kochfelder kann durch drehen von “9” und weiterem Drehen des Knopfes erweitert werden. Der Ofen ist ganz normal und mit wärmluft.

Opvaskeren bør være tom ved ankomst. Der er muligvis tabs under vasken, – ellers køb nogle. Brug programmet R50, ellers er den langsom, og tager +3 timer!

Die Spülmaschine sollte bei Ankunft leer sein. Möglicherweise befinden sich Tabs unter der Spüle – ansonsten kaufen Sie welche. Verwenden Sie das Programm R50, sonst ist es langsam und dauert +3 Stunden!

Køleskabet er nok slukket ved ankomst. Den når korrekt temperatur efter nogle timer. Stil den på “5” – det er passende. Fryseren tager lang tid om at blive kold!

Der Kühlschrank ist wahrscheinlich bei der Ankunft ausgeschaltet. Nach einigen Stunden ist die richtige Temperatur erreicht. Stellen Sie es auf “5” – es ist passend. Es dauert lange, bis der Gefrierschrank kalt wird!

Mikroovnen findes i bunden af skabet i soveværelset… (Ikke plads i det lille køkken). Flyttes til køkkenet ved brug, – en gammel sag, men den virker perfekt.

Die Mikrowelle befindet sich unten im Schrank im Schlafzimmer … (Kein Platz in der kleinen Küche). Umzug in die Küche, wenn in Gebrauch – ein alter Kerl, aber es funktioniert perfekt 🙂

Toasteren findes oven på køkkenskabet med service. Prop den i stikkontakten og stil timeren, – så er snart crispy brød.
Må gerne tømmes efter brug.

Der Toaster steht oben auf dem Küchenschrank. Stecken Sie es in die Steckdose und stellen Sie den Timer ein, dann ist knuspriges Brot bald fertig. Kann nach Gebrauch geleert werden.


TEKNIK / TECHNIK:

For at se TV følges denne instruktion: Tag den lille TV-betjening og tænd på programknappen – har TV-boksen ikke været slukket, så skulle TV’et virke nu.- Denne fjernbetjening bruges herefter ikke mere. Er der ikke TRE tændte lys i den sorte TV-boks, så tag “Waooo”-betjeningen og tryk i 5 sekunder på den RØDE knap øverst til højre. Derefter ventes til TV-billedet kommer frem. – Det tager lidt tid. Al betjening foregår på “Waoo”-betjeningen.
Fungere intet så tag stikket “waooo” ud af stikdåsen på gulvet og vent.
Vigtigt at I ikke slukker for strømmen ved afrejse! 

Um fernzusehen, folgen Sie dieser Anleitung: Nehmen Sie die graue Fernbedienung “Logitech” und drücken Sie “Watch TV“. Drücken Sie dann “Menü“. Verwenden Sie die Auf- / Ab-Tasten für “Externe Indgange” und drücken Sie “OK”. Dann “HDMI” und “OK” drücken. – Diese Fernbedienung wird danach nicht mehr verwendet. Nehmen Sie nun den schwarzen “Waooo” -Knopf und drücken Sie den roten Knopf oben rechts für 5 Sekunden. Warten Sie dann, bis das Fernsehbild angezeigt wird. – Es dauert 10-20 Sekunden.

Her ses de to fjernbetjeninger I skal bruge for at se TV. Den sølvfarvede er til at tænde TV’et og vælge “HDMI” (se TV) eller “Cable” for at se DVD-film.

Hier sind die beiden Fernbedienungen, die Sie zum Fernsehen benötigen. Das Silber ist, um den Fernseher einzuschalten und “HDMI” (siehe Fernseher) oder “Kabel” zu wählen, um DVD-Filme anzusehen.

DAB-radioen i køkkenet har en del forudindstillede Danske kanaler. Kan også stilles om til FM, hvor der kan søges efter tyske. Tænd yderst til højre.

DAB-Radio in der Küche verfügt über eine Reihe voreingestellter dänischer Kanäle. Kann auch zu FM konvertiert werden, wo Sie nach Deutsch suchen können. Schalten Sie ganz rechts an.

Bluetooth-højttaler (BT-speaker) til Spotify. Tænd bag på og betjen via telefon. Ved lav strøm laver den en “dut”-lyd. Oplader sidder i – tænd for kontakten.

Bluetooth-Lautsprecher (BT Speaker) für Spotify. Schalten Sie den auf der Rückseite ein und bedienen per Telefon. Bei niedrigem Strom macht es ein “dut”-Geräusch. Ladegerät: schalten den Schalter ein.

Wii-spillekonsol. Alt hvad I skal bruge er i den sorte kasse. Tryk “menu” på grå TV-betjening og find korrekt indgang. Extra batterier findes i væg-skabet i værelset.

Wii: Alles was Sie brauchen, ist im schwarzen Box. Drücken Sie “Menü” auf der grauen TV-Steuerung und finden Sie den richtigen Eingang. Zusätzliche Batterien sind im Wandschrank des Zimmers erhältlich.

DVD-afspillerens signal findes på TV’et via “Logitech”-fjernbetjeningen: Tryk “menu” og find “Cable”. Der er en del film I kan se I den sorte trækasse.

Das Signal des DVD-Players wird über die Fernbedienung “Logitech” auf dem Fernsehgerät ausgegeben: Drücken Sie auf “Menü” und suchen Sie “Cable”. In der schwarzen Holzkiste sind viele Filme zu sehen.

DVD’ere og Wii-spil til fri afbenyttelse findes i kassen på det lille bord. Extra-batterier til Wii-remotes er i det lille skab i værelset. I “buret” er der diverse kabler.

DVDs und Wii-Spiele erhalten Sie in der Box am kleinen Tisch. Zusätzliche Batterien für die Wii-controllers befinden sich im kleinen Schrank im Zimmer. Im “Käfig” ist verschiedene Kabel.

Chromecast: Æv, – vi kan ikke få den til at virke, da fjernsynet ikke kan finde den. Så lige nu fungerer den ikke til ex. Netflix.
– Tag evt. en PC med til Netflix-filmene.

Chromecast: Schade! – wir können es nicht zum Laufen bringen, weil der Fernseher es nicht findet. Also im Moment funktioniert es nicht für Ex. Netflix. – Bringen Sie ein PC  für Netflix-Filmen.

Parabol/Antenne er ikke længere sat til og fjernes snart fra taget. Vi har valgt en 100/100 MB fibernet-løsning i stedet for
med skarpt billede og hurtigt internet.

Parabol/Antenne wird nicht mehr hinzugefügt und bald vom Dach entfernt. Wir haben uns stattdessen für eine 100/100 MB Glasfaser-Netzwerklösung entschieden mit scharfem bild und schnellem internet.


ØVRIGT / ÛBRIGENS:

De behagelige loungemøbler på syd-tarassen fungerer bedst med hynder 🙂 – I finder dem under daybed’en i udestuen. Husk at tage dem ind om aftenen.

Die bequemen Loungemöbel in der Süd-Tarasse passen am besten mit Kissen 🙂 – Sie finden sie unter der Daybed im Wintergarten. Denken Sie daran, sie am Abend einzubringen.

Til de små er der naturligvis en folde-ud-barneseng og en højstol. Begge er solide og sikre og kan findes i værelset: Stolen bag døren og sengen under sengen… :-).

Für die Kleinen gibt es natürlich ein ausklappbares Kinderbett und einen Hochstuhl. Beide sind solide und sicher und befinden sich im Raum: Stuhl hinter der Tür und Bett unter dem Bett … :-).

“Emiiil” – Det hyggelige anneks med dobbeltseng. Nøglen “A” hænger i køkkenet. Romantisk, roligt og perfekt til privatliv og alenetid. Husk at låse ved afrejse.

“Emiiil” – Das gemütliche Anbau mit Doppelbett. Der Schlüssel “A” hängt in der Küche. Romantisch, ruhig und perfekt für Privatsphäre. Denken Sie daran, bei der Abreise zu sperren.

Retro-liggestolene er fantastiske (og for nogle også ret så sjove at slå op…:-) ). Der er to styks, og I finder dem under sengen i “Emiiil”.

Die Retro-Sonnenliegen sind der Hammer (und für manche auch ganz schön lustig nachzuschauen … :-)). Es gibt zwei Stücke und Sie finden sie unter dem Bett in “Emiiil”.

Der er service nok til seks personer. – Og køkkenet er generelt ganske veludstyret. Skulle uheldet være ude og noget går itu, meldes det til Sol & Strand-kontoret.

Es gibt genug Service für sechs Personen. – Und die Küche ist in der Regel recht gut ausgestattet. Sollte der Unfall ausfallen und etwas schief gehen, wird dies an Sol & Strand gemeldet.

Grillen finder du fra forår til efterår på tarassen. Kul og optænding købes hos købmanden. Pas på når der er længere tørkeperioder!. – Husk rengøring!

Sie finden den Grill von Frühling bis Herbst auf dem Tarass. Kohle und Zündung werden im Lebensmittelgeschäft gekauft. Vorsicht bei längerer Dürre! – Vergiss nicht zu putzen !!!

Det nye bordfodboldspil er selvsagt et hit for alle. Det kan holde til det meste meeen… Blåt banelys tændes ved fjerneste ben, og giver en super effekt.

Das neue Tischfußballspiel ist natürlich ein Hit für alle. Es kann meistens meeen halten … Blaues Schienenlicht leuchtet an den entferntesten Beinen auf und gibt einen super Effekt.

I kurven under fjernsynet er der masser af sjove og udfordrende spil til fri afbenyttelse på de forhåbentligt få regnvejrsdage. Pak dem pænt sammen igen.

Im Korb unter dem Fernseher gibt es viele herausfordernde und lustige Spiele, die an den hoffentlich wenigen Regentagen kostenlos genutzt werden können. Pack sie ordentlich wieder ein.

Under sengen i “Emiiil” findes – ud over liggestolene – også et par fantastiske surf-boards, som sikkert vil falde i børnenes smag. – De er “good fun” :-).

Unter dem Bett in “Emiiil” – neben den Liegestühlen – gibt es auch einige fantastische Surfbretter, die sicherlich in den Geschmack der Kinder fallen. – Sie sind “good fun” :-).

Rengøring: Skal i selv gøre rent ved afrejse, finder I diverse rengørings-artikler i værelset. Ex. gulvvasker, vinduesskraber, støvsuger, kost, osv.

Reinigung: Wenn Sie sich bei der Abreise das Haus selber sauber machen, finden Sie verschiedene Reinigungs-artikeln im Zimmer: Bodenwascher, Fensterschaber, Staubsauger, Besen, usw.

Note: Trænger støvsugeren til ny pose findes de i det lille hvide skab på væggen. Gulv-sæbe (type fra Trip-Trap skal bruges) findes under køkkenvasken.

Hinweis: Wenn der Staubsauger einen neuen Beutel benötigt, befindet er sich im kleinen weißen Schrank an der Wand. Unter dem Spülbecken befindet sich Bodenseife (Typ Trip-Trap muss verwendet werden).

Luk og lås døre og vinduer ved afrejse. Skydedøren i udestuen lukkes ved at skubbe og dreje lukke-anordningen. Husk også vinduer/dør ovre i “Emiiil” 🙂

Schließen und verriegeln Sie alle Türen und Fenster bei der Abreise. Die Schiebetür im Wintergarten schließt durch Drücken und Drehen der Schließvorrichtung. Denken Sie auch an Fenster/Tür in “Emiiil” 🙂

“Reservedele”: I apotekerskabet på væggen i værelset findes pærer, sikringer, batterier, ekstra bolde til bordfodboldspillet, støvsugerposer osv.

Ersatzteile“: In der Apotheke an der Wand des Zimmers befinden sich Glühlampen, Sicherungen, Batterien, zusätzliche Bälle für das Tischfußballspiel, Staubsaugerbeutel usw.

Al henvendelse ved problemer skal gå til Sol og Strand-kontoret ved købmanden. De er vældig søde og hjælpsomme, og kontakter os for yderligere hjælp.

Alle Anfragen bezüglich Problemen müssen an das Büro von Sol & Strand bei Lebensmittelgeschäft gehen. Sie sind sehr nett und hilfsbereit und kontaktieren uns für weitere Hilfe.

Gæstebogen ligger på det lille bord i stuen. Vi ville blive rigtig glade, hvis I ville skrive en lille hilsen til os.
………….Med venlig hilsen Betina & Jørn

Gästebuch befindet sich auf dem kleinen Tisch im Wohnzimmer. Wir wurden uns sehr freuen, wenn Sie uns einen kleinen Gruß schreiben würden. …… Mit freundlichen Grüßen Betina & Jørn


 

* Velkommen til PINJEHUSET – Vores lille sorte perle ved det fantastiske Vesterhav. Siden handler om stort og småt fra sommerhuslivet i Bjerregaard, og vil guide og inspirere vore gæster til et dejligt ophold i Pinjehuset… ————————————— *Willkommen im PINJEHUSET – Unsere kleine schwarze Perle an die schöne Nordsee. Die Seite beschreibt sowohl gross als auch klein über das Dänische ferienhaus-leben, und dient dazu, unsere Gäste zu inspirieren und zu helfen um den besten Urlaub in Pinjehuset zu bekommen. (Sorry für mein Deutsch.!..)

%d bloggers like this: